'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn ymroddedig i sicrhau diogelwch a phreifatrwydd pob unigolyn sy’n defnyddio’r wefan hon.

Mae’r datganiad sy’n dilyn yn amlinellu arferion preifatrwydd www.ambulance.wales.nhs.uk Mae’n berthnasol i’r wefan hon yn unig.

Casglu a defnyddio gwybodaeth

Nid yw gwefan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn cadw nac yn casglu unrhyw wybodaeth bersonol am ddefnyddwyr y wefan.

Bydd y wybodaeth sy'n cael ei gasglu wrth y ffurflen adborth ar-lein yn cael ei drin yn hollol gyfrinachol.  Mae pob cais am wybodaeth yn cael ei gofnodi er mwyn i ni werthuso a gwella ein gwasanaeth.

Cwcis

Darn o ddata yw ‘Cwci’ sy’n cael ei gadw ar yriant caled cyfrifiadur y defnyddiwr pan fydd yn ymweld â gwefan.  Mae’n cynnwys gwybodaeth syml am hunaniaeth y defnyddiwr ond nid yw'n cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol.  Mae’r cwci yn cael ei ddinistrio pan fydd defnyddwyr yn cau eu porwr.

Ffeiliau cofnodi

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn cadw cofnod o’r tudalennau y mae defnyddwyr yn ymweld â hwy ar y wefan er mwyn dadansoddi tueddiadau, gweinyddu’r wefan a dilyn symudiadau defnyddwyr er mwyn gwella ein gwefane.  Nid yw ein cofnodion yn cynnwys unrhyw wybodaeth bersonol am ddefnyddwyr.

Cysylltiadau

Mae’r wefan yn cynnwys cysylltiadau i wefannau eraill.  Nid yw Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn gyfrifol am bolisiau preifatrwydd y gwefannau eraill.  Rydym yn annog defnyddwyr i fod yn ymwybodol o hynny pan fyddant yn gadael ein gwefan ac i ddarllen polisiau preifatrwydd y gwefannau eraill.
Canslo eich cludiant