'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae Gwasanaethau Ambiwlans Cymru wedi cynhyrchu Cerdyn Gwybodaeth Feddygol i bobl sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw. 

Bydd y cerdyn yn eich helpu i roi gwybodaeth bwysig i barafeddygon a staff gwasanaethau brys eraill os bydd yna ddamwain neu argyfwng.

Byddwch angen cwblhau cymaint o fanylion â phosibl ar y cerdyn a’i gadw gyda chi bob amser.  Cofiwch roi’r cerdyn i’r staff gwasanaethau brys pan fyddant yn cyrraedd. 

Bydd yr wybodaeth ar y cerdyn yn cynnwys eich enw, unrhyw broblemau meddygol ac alergeddau a meddyginiaeth a gymerir. 

(Os byddwch yn cwblhau’r ochr Gymraeg o’r cerdyn, byddem yn ddiolchgar iawn os gallech gwblhau’r ochr Saesneg hefyd os gwelwch yn dda rhag ofn y bydd y parafeddyg sy’n eich helpu yn ddi-Gymraeg)

I gael cerdyn, e-bostiwch ppi.team@wales.nhs.uk, sicrhewch eich bod yn rhoi eich enw, cyfeiriad a chod post.  Yna, byddwn yn anfon Cerdyn Gwybodaeth Feddygol atoch. 

Cliciwch yma i weld fideo BSL: Stori Andrea, sydd amdano fenyw a wnaeth defnyddio's Cerdyn Gwybodaeth Feddygol i cyfathrebu mewn argyfwng.
Canslo eich cludiant