'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Audio File IconLawrlwytho Ffeil Sain

Fel cynghorydd nyrsio yn Galw Iechyd Cymru, mae gennyf rôl amrywiol a heriol. Rwyn defnyddio fy mhrofiad a gwybodaeth glinigol i roi cyngor i’r galwyr, sy’n amrywio o helpu i benderfynu ar y lefel gofal mwyaf priodol i drafod diagnosis salwch a chynnig sicrwydd a chefnogaeth.

Prif ran o fy swydd yw asesu symptomau pobl. Mae’r amrywiaeth o alwadau yn gwneud y rôl yn un diddorol.  Er enghraifft, gall un galwad fod am anaf, a’r nesaf angen asesiad ar gyfer brech.

Yn ogystal â thrwy’r rhif cenedlaethol 0845 4647, rydym yn derbyn galwadau trwy nifer o gyfeiriadau eraill. Rydym yn asesu galwadau 999 nad ydynt yn argyfwng sy’n bygwth bywyd ac yn derbyn galwadau o Adrannau Argyfwng Ysbytai ledled Cymru. Rydym hefyd yn derbyn galwadau ar gyfer gwasanaethau Allan o Oriau Meddygon Teulu yn Abertawe a Gwynedd ac Ynys Môn.

Nid wyf yn rhoi diagnosis dros y ffôn.  Rwyn asesu’r claf trwy ddefnyddio fy arbenigedd a phrofiad clinigol, gyda chefnogaeth Meddalwedd Asesiad Clinigol arbennig ac yn anelu at ddeilliant diogel a phriodol yn seiliedig ar eu hanghenion.

Gall hyn arwain at anfon cerbyd 999, cyfeirio at weithiwr proffesiynol arall fel Fferyllydd yn y Gymuned neu ddeintydd neu roi gwybodaeth iddynt reoli eu hiechyd gartref. 

Rwyn defnyddio amryw o adnoddau i’m cefnogi. Mae gennym lyfrgell o gyfeirlyfrau meddygol, cyfeirlyfr electroneg o wasanaethau lleol ledled Cymru a mynediad i amryw o adnoddau proffesiynol ar lein.

Mae’r ffaith ein bod yn wasanaeth 24 awr sy’n cynnig asesiad nyrsio yn ein gwneud yn unigryw gan fod rhywun bob amser ar gael i gynnig cyngor.

Mae adborth gan y galwyr yn dangos eu bod yn gwerthfawrogi gallu siarad gyda rhywun am eu pryderon heb gael eu rhuthro, mae hyn yn rhoi boddhad mawr imi.
Mae’r ffaith nad ydyw wyneb yn wyneb yn gwneud iddynt deimlo’n fwy cyfforddus wrth siarad am faterion sensitif.

Fel Cynghorydd Nyrsio, rwyn helpu’r cyhoedd yng Nghymru i wneud dewisiadau hysbys am eu gofal iechyd a sicrhau bod y gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn cael ei ddefnyddio’n briodol.

 

Canslo eich cludiant