'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Audio File IconLawrlwytho Ffeil Sain

Fel Cynghorydd Iechyd Deintyddol yn Galw Iechyd Cymru mae gen i rôl amrywiol a heriol. Rwy’n defnyddio fy wybodaeth a phrofiad i roi cyngor deintyddol i’n galwyr, mae hyn yn cynnwys:-

  • penderfynu pa ofal sydd yn fwyaf priodol
  • asesu symptomau galwyr
  • cysuro galwyr os oes ganddynt unrhyw bryderon
  • bob amser yn cynnig cefnogaeth

Prif rôl Cynghorydd Iechyd Deintyddol yw asesu symptomau pobl, mae pob galwad yn wahanol sy’n gwneud ein rôl yn ddiddorol a heriol. Gall y galwr fod yn dioddef o nifer o faterion gwahanol sy’n cynnwys trawma, poen deintyddol neu hyd yn oed ddod o hyd i ddeintydd i gofrestru gyda. Weithiau bydd angen i ni wneud galwyr yn ymwybodol o’r gwahanol wasanaethau sydd ar gael iddynt yng Nghymru neu unrhyw ardaloedd eraill yn y DU.

Nid yw ein rôl ddeintyddol yn cynnwys diagnosis dros y ffôn, ond yn lle i asesu a rhoi cyngor diogel ac addas iddynt yn seiliedig ar eu hanghenion ar y pryd. Hefyd, rydym yn gallu cyfeirio galwyr at wasanaethau iechyd eraill fel Meddygon Teulu, Fferyllwyr Cymunedol a Damweiniau ac achosion.

Mae gennym ystod eang o adnoddau a ddefnyddiwn i helpu i roi gwybodaeth a chyngor, gan gynnwys gwefannau o ansawdd uchel, a llyfrau. Gallwn hefyd ddefnyddio ein cyfeiriaduron deintyddol i adael i ni wybod pa wasanaethau deintyddol sy’n agos at gartref pobl.

Mae’r Llinell Deintyddol ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 8am i 10pm, a thros y penwythnos o 7am i 10pm. Ar ôl yr amseroedd hyn bydd Nyrs bob amser ar gael a fydd yn gallu cymryd yr alwad ac yn cyfeirio at y gwasanaethau perthnasol.

Mae’n bwysig ein bod yn sicrhau bod y galwr yn gwybod ein bod yn rhywun y gallant siarad ag am eu pryderon neu ymholiadau ac mae hyn yn rhoi i mi boddhad gwych yn fy swydd, gan fy mod yn gallu helpu aelodau o’r cyhoedd sydd â phroblemau iechyd deintyddol.

Canslo eich cludiant