'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

 

 

Cwblhewch y ffurflen hon i’n hysbysu am eich pryder.

ADRAN A: Eich manylion


Dylai’r sawl gafodd y broblem gwblhau’r ffurflen hon fel rheol. Os byddwch yn ei chwblhau ar ran rhywun arall, cwblhewch Adran B. Sylwer cyn y gallwn fwrw ymlaen â’r pryder, byddwn angen cadarnhad fod gennych yr awdurdod i weithredu ar ran y sawl dan sylw, gall hyn olygu y byddwn yn cysylltu â’r person hwnnw i gael caniatâd.


ADRAN C: Manylion y pryderADRAN D: Dewiswch sut yr hoffech i ni gysylltu â chiCanslo eich cludiant