'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae CPR yn driniaeth mewn argyfwng sydd yn ceisio ailgychwyn eich calon a’ch anadliad wedi iddynt beidio.

Os yw trawiad ar y galon neu ataliad anadlol yn rhan ddisgwyliedig o eich cyflwr presennol, gallwch chi a'r tim gofal iechyd sy'n gofalu amdanoch trafod os fyddech yn debygol o gael budd o CPR.

Os yw’ch tîm gofal iechyd yn siwr na fydd CPR yn gweithio, gallant benderfynu ymlaen llaw na ddylid ei ddefnyddio. Byddant yn ysgrifennu’r penderfyniad hwn ar ffurflen ‘Peidiwch â Cheisio Adfywio Cardio-pwlmonaidd’ (Ffurflen DNACPR). Yn aml bydd y tîm yn dymuno trafod hyn gyda chi a chedwir y ffurflen DNACPR gyda’ch cofnodion iechyd.

Mae’r daflen wybodaeth hon yn ymwneud â thriniaeth o’r enw adfywio cardio-pwlmonaidd (CPR). Gobeithiwn y bydd o ddefnydd i gleifion a theulu, ffrindiau a gofalwyr. Efallai na fydd yn ateb pob un cwestiwn sydd gennych felly siaradwch â’ch tîm gofal iechyd am unrhyw beth nad ydych yn ei ddeall.

Taflen Gwybodaeth i Gleifion

Mae'r taflen hefyd ar gael mewn format Sain, Braille a BSL (cliciwch yma i weld y fideo BSL), os fyddech yn hoffi cael copi o un o rhain cysylltwch a Tim Profiad y Claf a Chynnwys y Gymuned ar 01792 776252 neu ebostiwch ppi.team@wales.nhs.uk

Canslo eich cludiant