'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi mabwysiadu'r athroniaeth sy'n ofynnol gan Lywodraeth Cymru fod yna ymagwedd dim goddefgarwch i Heintiau Cysylltiedig â Gofal Iechyd yn rhan annatod o’n arferion gwaith dyddiol.

Mae’n gyfrifoldeb ar bob aelod o'n staff, yn enwedig y rhai  sy’n trin ac yn delio â chleifion i atal a rheoli heintiau. Rydym yn ymrwymedig ac yn sicrhau eich bod yn agored i amgylchedd glân, diogel a modern, gan sicrhau bod yna safonau uchel o atal a rheoli heintiau ar bob adeg.

Wrth roi sylw i atal heintiau, fel clostridiwm difficile, norofeirws a MRSA. Rydym yn dilyn gweithdrefnau a pholisïau llym.

Gallwch ddarganfod am yr heintiau hyn a beth y gallwch ei wneud i'w hatal drwy glicio ar y dolenni isod:

Rydym yn symud tuag at system o ‘Ymbaratoi’ ledled Cymru.  Mae ein Depo Ymbaratoi  cyntaf sydd wedi'i leoli yn y Gogledd wedi bod yn weithredol ers mis Hydref 2012.  Cyflwyniwyd y system newydd hon i alluogi pob cerbyd a ddefnyddir yn yr ardal benodedig ar gyfer trin cleifion yn rheolaidd yn cael eu glanhau gan dimau pwrpasol.

Gellir cael mwy o wybodaeth ynghylch sut yr ydym yn ymdrin â rheoli heintiau, ac am ein polisïau a'n gweithdrefnau isod.

Dogfennau

Canslo eich cludiant