'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Dydd Mawrth, 18 Hydref 2016, i nodi Diwrnod Adfywio Calon Ewrop, bydd Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (WAST) yn cynnal diwrnod hyfforddi adfywio cardiopwlmonaidd (CPR) ar gyfer miloedd o bobl ifanc mewn ysgolion uwchradd ar draws Cymru.

Os bydd rhywun yn dioddef ataliad y galon, mae ei siawns o oroesi’n dyblu os bydd tyst yn dechrau CPR ar unwaith cyn i’r gwasanaethau ambiwlans gyrraedd.

Hoffai WAST wahodd pob ysgol uwchradd i gymryd rhan mewn Diwrnod Adfywio Calon i ddysgu sut i achub bywyd!

I gofrestru eich ysgol gyda WAST ewch i: http://www.ambulance.wales.nhs.uk/restartaheart/

Hefyd, bydd yn rhaid i chi ymweld â gwefan Sefydliad Prydeinig y Galon i ofyn am y cyfarpar angenrheidiol ar gyfer yr hyfforddiant CPR: https://www.resus.org.uk/events/rsah2016/

Canslo eich cludiant