'Cookies' ar y wefan hon

Rydym yn defnyddio ‘cookies’ ar ein gwefan. Os byddwch yn parhau heb newid eich gosodiadau, byddwn yn tybio eich bod yn hapus i dderbyn yr holl ‘cookies’ ar wefan Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Fodd bynnag, os hoffech, gallwch newid eich gosodiadau ‘cookie’ ar unrhyw adeg.
Welsh Ambulance Services NHS Trust

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru’n monitro perfformiad y GIG drwy amrywiol fesurau a safonau.

Un o ddulliau Llywodraeth y Cynulliad o fonitro’r perfformiad yw cyhoeddi Fframwaith Gweithredu Blynyddol bob blwyddyn.   Cyhoeddwyd y Fframwaith Gweithredu Blynyddol (AOF) am y tro cyntaf yn 2007/2008 ac mae’n amlinellu disgwyliadau’r GIG o fewn un flwyddyn ariannol. Mae’n cynnwys y targedau cenedlaethol a alwyd gynt yn dargedau Fframwaith Gwasanaeth a Chyllid (SaFF), Mesurau Effeithiolrwydd a Chynhyrchiant ynghyd â gofynion ychwanegol y gwasanaethau.

Hefyd, mae, Safonau Gofal Iechyd Cymru, yn amlinellu fframwaith safonau gofal iechyd cyffredin Llywodraeth Cynulliad Cymru i gefnogi’r GIG a sefydliadau partneriaeth wrth ddarparu gwasanaethau effeithiol, amserol a safonol ym mhob lleoliad gofal iechyd.

Yn fewnol, cyflwynir amrediad eang o adroddiadau ariannol a pherfformiad gan yr holl gyfarwyddiaethau i Fwrdd yr Ymddiriedolaeth i’w cynnwys ym Mhapurau Bwrdd yr Ymddiriedolaeth yn ddeufisol.  Gellir cael mwy o wybodaeth o Adroddiad Blynyddol  yr Ymddiriedolaeth.

Canslo eich cludiant