Welsh Ambulance Services NHS Trust
Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru

Croeso

Croeso i’r Ystafell, ble gall plant a phobl ifanc gael gwybodaeth am Wasanaethau Ambiwlans Cymru.

Gwyliwch 'Here comes Jack' ein mascot newydd.

Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ymateb i ddamweiniau ac argyfwng.  Rydym hefyd yn cludo rhai cleifion i apwyntiadau yn yr ysbyty.

Rydym yn gwasanaethu Cymru gyfan 24 awr y dydd, bob dydd ac yn ceisio cynnig y gofal gorau posibl i’r holl gleifion.

Mae Galw Iechyd Cymru hefyd yn rhan o’r gwasanaeth Ambiwlans, maent yn rhoi cyngor a gwybodaeth iechyd i bobl dros y ffôn ac ar y wefan www.galwiechydcymru.wales.nhs.uk.

Yn ‘Yr Ystafell’ gallwch ganfod beth yw argyfwng a phryd y dylech ffonio 999, a hefyd pa gyfleoedd gyrfa gwahanol sydd ar gael o fewn y gwasanaeth ambiwlans. Mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi datblygu rhithdaith rhyngweithio sydd yn gymorth i bobl ddeall yn well swyddogaeth y criwiau rheng flaen a’r cyfarpar maen nhw’n ei ddefnyddio i achub bywydau. Cymerwch gip 360 tu mewn i ambiwlans, Canolfan Gyswllt Clinigol -  lle y ceir galwadau 999 ac o ble caiff cerbydau eu danfon, a hefyd Canolfan Ambiwlans yr Ardal yn lle mae Tim Ymateb Mannau Peryglys (TYMP) wedi ei leoli.

Shoctober

Mis Hydref yma, bydd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, unwaith eto, yn ymweld ag ysgolion cynradd ledled Cymru yn ystod mis Hydref i hyrwyddo ‘Shoctober’. Ymgyrch sy’n anelu at addysgu plant ysgol iau sgiliau achub bywyd.

Oherwydd mannau cyfyngedig, nid ydym bellach yn derbyn unrhyw geisiadau pellach. Fodd bynnag, os ydych chi'n dymuno dysgu sgiliau achub bywyd am CPR, difibrilwyr, sefyllfa adennill a thocio, gwyliwch ein fideo.

Gyda chymorth staff, ymatebwyr cymunedol a phartneriaid asiantaeth, bydd yr ymgyrch yn helpu disgyblion 7-11 oed I ddeall:

  • Y gwahaniaeth rhwng damwain bach a mawr
  • Pryd i ffonio 999
  • Gwasanaethau GIG eraill sy'n gallu helpu

Byddant hefyd yn dysgu am:

Fideo Iaith Arwyddion Prydain
Cliciwch yma i ddysgu mwy am Galw Iechyd Cymru
Cliciwch yma i ddysgu am Ddewis Doeth
Cliciwch yma i ddysgu beth i wneud os ydych yn cwympo
Cliciwch yma i weld fideo ar 'Iechyd Eich Calon'
Mae gan y wefan 'Sign Health' nifer o fideos gallwch gwylio wrth clicio yma